Телеканаллардаги капитал шоулар ташкилотчилари жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин
Телеканаллардаги капитал шоулар ташкилотчилари жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин

Давлат ва нодавлат телеканаллар орқали намойиш этилаётган хорижий сериаллар, таваккалчиликка асосланган турли телешоулар урфга айланди. Бу жараён, айниқса, вояга етмаган…...

×