Наманган шаҳридаги ер ости тунелларининг ачинарли ахволи

Наманган шаҳридаги ер ости тунелларининг ачинарли ахволи

Бизнинг телеграм манзилимизга келиб тушган мурожаатдан сўнг бу холатни ўрганишга киришдик!

×